O3:32-33

 
(Rubrik:)        Redwägz heradt     Solbärgia sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                     Wtsäde    höö
                                                                        Tunner     Laß
             Sollbärgia by är 7 hemman 
             Wttsäde till hela bynn                            68 3/5      160
       1    Drängegården skatte            1                 
                 Wttsäde i giärdet   A                           3            20
                 Wttsäde i giärdet   B                           6 1/5        
      Obz:    Wttsäde i wreten    C                              1/2
                 Wttsäde i wreten    D                             7/10
             En äng på Bystadz affritning
                        specificerat folio 39 numero 1                       2   laß
             Humble gård  2000 stänger                                      
       2    Hans gårdh frelze                  1                 
                 Wttsäde i giärdet   A                           7 4/5       39
                               i giärdet   B                           5 1/5        
                 Wttsäde i wreten    D                             2/5
             Quarn gångande i Laffua åå . Ligger på Wtmarken¹   
             Humble gårdh  800 stänger                     
       3    Biörns gård frelze                    1                 
                 Wttsäde i giärdet   A                           7 2/5       30
                 Wttsäde i gärdet   B                           5 1/5        
             Humble stänger  800.               
       4    Båckagården crone               1               
                 Wttsäde i giärdet   A                           3            20
                 Wttsäde i gärdet   B                           2 2/5        
             Humblegårdz stänger  800.


                                                                         Vtsade     Höö
                                                                         Tunner     laß
 
       5    Skattegården skatte               1                 
                 Wttsäde i giärdet   A                           7 2/5       20
                               i gärdet   B                            2 4/5        
                 Wttsäde i wreten    E                              2/5
             Humblegårdhz stänger  800   
       6    Stompnen crone                    1                 
                 Wttsäde i giärdet   A                           6 1/2       20
                 Wttsäde i gärdet    B                           2         
                              i wreten   E                              1/2
             Humblegårdhz stänger  1000   
       7    Backegården crone                1                 
                 Wttsäde i giärdet   A                           4 1/5       20
                 Obrukat åker                                         3/5
                 Wttsäde i gärdet    B                           2         
                               i wreten   F                              2/5
             Humblestänger  700                                       
             Ensädes jordh.
             Mulebethe, tarffskog nödtorftigt.
             Allmennig sochneskog på Ytershult
       8    En åker till Tomptan i Bysta noterat met 8 2/5                 
             Gråquarn en cronequarn i Laff-
             va åå belägen och är öde.                                                  
                    (Karttext:)


Maa och star båtz engh
Noor
Söder
Staag wall och tuff engh
Enebacke
Onyttigh huitmåße
Onyttigh måße
Här moter wth marken emellan Solbärgia och Wedhbärgia
Steen kulle
Här tager wthmarkan wedh
Steen åßer
Åßer
Scala ulnarum
Onytig måße
Maa engh och starbåtz engh
Hård walz engh och ekee skogh
Betz haghe till all byn
Wthmarkan emellan Solbergia och Rårl kerydh
Grän skog och betz mark
Stag walz engh
Lönß måße plägas somliga år intet biärjas och ähr dy och stag walz mååße
Här moter Bysta ägor
 ¹ skrivet av annan hand