O3:34-35


(Rubrik:)        Redwägz heradt     Solbärgia sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                     Vtsäde     Höö
                                                                        tunner      Laaß

             Rårlkeerydh ähr 3 hemman
             wttsäde till hela bynn                              24 1/2      74
     1      Nannes gårdh  crone                1
                     Wttsäde i giärdet   A                        3 1/5      30
                     Wttsäde i wreten   B                        2     
                     Wttsäde i giärdet   C                        3 1/2
                     Obrukat åker i giärdet  C                 1 1/5
                     Humblegård till  500 stänger  
     2      Mellangården crone                1
                     Wttsäde i giärdet    C                        4 3/5     28
                     Obrukat åker i giärdet  C                  4 1/5
             Humblegårdh till  600 stänger 
     3      Wästregården crone               1
                     Wttsäde i giärdet  C                          4 ¹/5     16
                     Obrukat åker                                    1 3/5    
             Humblegård till  500 stänger     
             Ensädes jordh.
             Tarffskogh till giärzle bränne-
             marck, timber och swedeskog
             Mulebethe godt.
             Allmennigh sochnskog på Y-
             terhult.
             


(Karttext:)


Wthmarkan på alla sidhor
Noor
Söder
Sank engh till heele byen
Betz hager till alla gårderna
Hård walz engh
Kiärr och moras onyttig mark
Skön wallz eng
Sandh iord
Svart mijlla
Onyttig måße
Scala ulnarum.