O3:37


(Rubrik:)        Solbärgia Sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                     Vtsäde     Höö
                                                                        Tunner    Laß
             Hiällmsrydh crone                1/4
                     Wttsädhe i giärdet                            3          12
                     Wttsäde i wreten A                             3/10
             Ensädes jordh.
             Mulebethe nödtorfftigt
             Tarffskogh till giärlzste
             swedie och brännemarck.
            
            
            
(Karttext:)


Sanck moß ängh
Här möta vtmarkan
Här möta Bystas egor
Grän backe onyttig mark
Hallgrund iord
Hård wald
Svart mylla
Betz hage
Scala ulnarum