O3:4

 
(Rubrik:)        Redwägz härad     Åsaka sochn.                   
                   
                                                                                   
(Notarum Explicatio:)                                              

             Denne ängen lyder till Öyia by och
             är belägen på södre sidan om Åker-
             halmen¹. Höö 16 Laaß och är
             in räcknadt med byn. fins folio 2.                                         (Karttext:)


På denna sidan möter Åkerholmens egor
Här möter Frökens häradt
Star och sanck maa engh
Här tager utmarkan wedh
 ¹ Åkerhalmen dvs. Åkerhålmen