O3:41                        

 
                 
Redwägz häradt och Kiöleby
sochn,
effterfölliande byar och hem-
man ära affmätte och affrytadhe
Anno <1>643.
            
 

        Ryninge              Folio      43

        Kiöleby                Folys      47. 51              
        Borryd                 Folio      54
        Tåstorph              Folio      58
        Skärom                Folio      60