O3:42-43


(Rubrik:)        Redwägz heradt     Kiölleby sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                     Vtsäde     Höö
                                                                        Tunner     Las

             Röninge är 3 hemman
             wttsäde till hela bynn                              45 1/5      70
     1      Cronegården  crone 1 hemman
                     Vttsäde alls                                   14           24
                     Humblegård till  600 stänger  
     2      Håkans gård frelze                 1
                     Wttsädhe alls                                   16           20
                     Humblegård till  1000 stänger  
     3      Nilsäs gårdh frelze                   1
                     Wttsäde alls                                   15 1/5      26
                     Humblegård till  1000 stänger 
             Ensädes jordh.
             Mulebethe nödtorfftigt.
             Giärzle och brännemarck.
             Fiskevatn i siöärna ringa
             förbemälte frälzegårdar 2 och 3 haff-
             wer eng på Repemaar belägen
             och ähr specificerat. folio 21
             om höö 14 laß.(Karttext:)


Här tager Wäbärgas egor wedh
Onyttig måße
Onyttigh måße
På denna sidan möter Alffvas egor
Eene backe onyttig
Frelze gårdarnas engh
Hård walz engh
Eenebacke onyttigh
Hård walz engh
Steen backe
Betz haghe
Noor
Söder
Svart mylla
Engh
Onyttigh måse
Måse engh
Öffre lacus
Betz hage
Här tager vhtmarken wedh
Svart mylla
Stag walz eng och måßengh
Här möta Sverkestorps egor
Rynningz åß
Måße engh och småstarr
Grän backe och onyttig mark
Swerkeßtorps lacus
Onyttig måße
Grän backe och eke skogh
Här tager Kylabys egor
Scala ulnarum.