O3:5 Register 4


(Rubrik:)      Redwägz häradt   Smula Sochn                                 
 
                 
Redwägz häradt och Smula Sochn
Effterfölliande By ähr affmätitt
  och affrijtatt Åhr [16]43.
            
 

      Smula               Folio      6