O3:50-51


(Rubrik:)        Redwägz heradt     Kiölleby sochn                   
                                                                            

                                                                          
            Denna ängian kommer till Kiölleby
            och är inrecknatt medh bydsens höö
                     Wttsäde i wreten, 2      4/5  tunnor och 
             lyder till Giärdes gårdh i Kiölleby
             En äng till Alffverydz by och är noterat medh A
                                                             Höö  12   Las
             Alffwerydh fins folio 11.
           


(Karttext:)


God eng starr
Här möter Wingz quarns ägor
Bettz hage med steen och jungmarck
Här möter Häst hagens ägor
Stag walz eng
Noor
Söder
Hem
På denna sidan möter Swerkestorps ägor.
Skene walz eng och öffwer wäxit med ene busker.
Hård waldz engh
Här möter Borrydz ängiar
Onyttig måße
Träsk och kiärr
Här möter den andre delen aff Kiöllebydz ägor
Laffwa åen.
Hård wald och sanck engh
Hellies quarn frelze.
På denna sidan möta Tömmarpa ägor. frelsä.