O3:54-55


(Rubrik:)        Redwägz heradt     Kiolleby¹ sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                     Vtsäde     Höö
                                                                        Tunner     Las

             Borrydh är 3 hemman
             wttsäde till hela bynn                              36 9/10     64
     1      Wägagården crone               ½ 
                     Wttsädhe allz                                     6 3/5      12
     2      Joen Suens gårdh frelze          1
                     Wttsäde i giärdett                           16 4/5      27
                      I wreten  A                                        1/2
     3      Skattegården skatte               1
                     Wttsädhe                                         13          25
             Ensädes jordh.
             Mullebethe nödtorfftigt.
             Allmennigh sochneskogh på Ytershult.
             2 ängefiällar till Ågarden i Kiölleby 
             Höö 1 laß och är noterat medh 4. 
             1 ängefiäll till Lillegården i Kiölleby 
             Höö ½ las och är noterat medh 5. fins folio 46. numero 6 och 7
             2 ängefiällar till Tommarph höö
             2 las och är noterat medh 6.
             något lijthet fijskie i Laffwa åen.(Karttext:)


Hård wallz ängh
Här möter Tommar pa ägor
På denna sidan möter Kiöllebydz ägor
Laffwa fluvius
Sanck eng
Staar och maa engh
Sand mylla
Här moter¹ Lundby ägor
Sandh mylla
Jung och stenugh marck
Noor
söder
Här möter en o nyttig mose.
Här möta Humblas ägor
Scala ulnarum.
¹ Kiolleby dvs Kiölleby och moter dvs. möter