O3:58-59


(Rubrik:)        Redwägz heradt     Kiölleby sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                      Tunner     hö
                                                                                         las

             Tåststorp är 5 hemman
             wttsiäde till hela byn                               50 1/10     112
     1      Backagården skatte              1
                     Wttsäde allz                                   14 1/2        30
             Humblegårdzstänger 500
     2      Gunnars gård skatte             1
                     Wttsäde i giärdet                           11 1/5        25
                      I wreten  B                                        9/10
     3      Kongagården crone              1
                     Wttsäde                                           4 1/5        16
                     Obrukat åker                                   1 7/10
     4      Nedregården frelze                1
                     Wttsäde                                           8 2/5        25
     5      Danstorp skatte                    1
                     Wttsäde                                           8 4/5        16
                     Obrukat åker                                      2/5 
             Humblegårdzstänger  400
             Ensädes iordh.
             1 och 4 haffva gångan-
             de quarn tillhopa. höst och wår.

                                                                                     hö
             
             Mulebethe godt
             Allmennig skog på Ytershult
             Biörna Mose är en all-
             mennig slåttamose
             2 ängefiällar till
             Joen Hans gård i Skä-
             rom och är medh 6 noterat                                         1   ähr frelse.
             fins folio 60.

             denne moße, Biörn-
             moßen benemd slåtz
             aff åttskillige, och
             ähr belägen wäster
             ifrån Tåstorp.(Karttext:)


Bettz hage
Här moter¹ Biörna moße
Enebacke
Skiön wallz engh
Maa engh
Sten backe
Quarn 1 och 4.
Sanck måse
Sank eng
Myrholmen
Svart miijlla barande² iord
Hård wald
Här moter¹ Siä rons ägor
Hårdwallsängh
Hård wald.
Här tager en onyttig mose wedh
Här tager wtt marckan vedh
Scala ulnarum.
¹ moter dvs. möter
² Barande dvs. Bärande