O3:62-63


(Rubrik:)        Redwägh heradt     Börstigh sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum                                                                   Ho
                                                                        tunner      las

             Kringlarp ära 2 skatte hemman
             wttsäde till båda gårdarna                        26 5/20     60
     1      Nygården skatte                   1
                     Wttsäde alls                                   13 1/5      30
     2      Kringlarp skatte hemman     1
                     Wttsäde                                         12 4/5      30
                     Wttsäde i wreten                                5/20            
             Humblegårdzstänger  600
             Quarnafall i wttmarkan
             Kringledam benembd huil-
             ken quarn gått wåår och
             höst. Ligger nu öde.


Explicatio                                                                      Hoo¹
                                                                        tunner      Las

             Ensädes jordh.
             Mulebethe giärzle och
             brännemarck nödtorfftigt.
             En äng till Börstigz kyrkia
             och är noterat medh 3.     Höö 2 laß
             Börstigz prästegårdh ähr
             belägen, vtij Frökens hä-
             radz book. folio 39. num-
             ero
4.(Karttext:)


Skegges ledh häradt skildnat.
Frökens heradt.
Här möta Börstigz ägor
Bettz hage
Brure backen
Noor
Söder
Moras och kiärr
Betz haghe till båda gårderna
Möket stenugh hård wallz engh
Svart mijlla
Steen backe
Hård walls engh
Sten backe
Skon² wallz engh
Skön wallz engg
Steen backe
Byrkeskogh

¹ hoo dvs. höö
² Skon dvs. Skön