O3:68


(Rubrik:)        Redwägz heradt     Humbla sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                     Vtsade¹    höö
                                                                        tunner     Laaß
             
             Målarp crone                    ½                                                            
                     Wttsäde                                          2 2/5       16
                     Obrukat åker                                  1 2/5
             Ensädes jordh.
             Mulebete och brännemark
             nödtorfftig
             
            
                       
(Karttext:)


Noor
Söder
Utmarck på alla sidor
Tresk och moras
Öriord
Ekee skogh
Hard² walz engh
Svart mijlla
Starbåtz engh
Stenugh tuff engh
Svartmijlla
Målarp
 ¹ Vtsade dvs. Vtsäde
² Hard dvs. Hård