O3:69


(Rubrik:)        Redwägz heradt     Humbla sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                     Vtsäde     Höö
                                                                         tunner     Las
             
     1      Lilla Börßbo crone               1/4                                                      
                     Wttsäde                                           2            14
     2      Habärget crone                    1/8                                                           
                     Wttsäde                                           9/10           4
             Ensädes jordh.
             Skog och mulebete nödtorfftigt
             
            
                       
(Karttext:)


Noor
Söder
Här möter wttmarkan 
Hård walls eng med skogh
Här möter Dala quarns ägor
Sand mylla
Hård walls eng med skogh
Här tager Stora Börsbodz ägor