O3:70

                             
 
                 
Redwägz häradt Blisbärg sochn
effterskreffne byar och hemman ära
affmätte och affrytate åhr <1>643.
            
 

        Blisbärg                             Folio      71

        Knecktequarn                    Folio      73
         Larsbory och lilla¹ Fellestorp  Folio      74
          Biörnarp och Wimmersta    Folio      76
        Danstorp                            Folio      79
         Kiällestorp och Wråna          Folio      81
          Tokarp                              Folio      82


¹ lilla tillagt ovanför textrad