O3:73


              
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                     Vttsäde    höö
                                                                        tunner      Las
             
    1       Kneckteqwarn crone            1/4                                                            
                     Wttsäde                                          1 1/2      
    2       Quarn gångande årligen.  Höö                                 5
             Ensädes jordh svartmijlla                                      
    3       är en äng till Bißbärg. Höö                                       l   Laß
    4       är en eng till Dalaquarn i Blisbärgz by fins folio 72. 
             och drager  höö                                                     2   Laß
    5       Bettshage till Dalequarn  
             Skog till timber gierzle brännemark nötorft<...>h
             Mulebete gåt och finß inga andra
             legenheet till förbemälte gård.
            
             
                                   
(Karttext:)


Här möter Humb las ägor
Sank engh
Skogz backe
Här moter Habergz ägor
Laffwa fluvius
Hård walls engh
Stora Börs bodz ägor
Sank eng
Bettz hage
Moobache
Hård wald