O3:74

                 
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                       tunner     Laaß
             
     1      Larsboryd crone                1/4                                                          
                     Wttsäde                                          3 2/5       16

     2      Lilla Fällestorp crone         1/4                                                          
                     Wttsäde                                          2 3/10      16
                     Wttsäde i vreten A                            3/5

             Ensädes jordh.
             Humblegårdz stänge 200
             Mulebethe till både hem-
             marna godt.
             Skogh nödtorfftig
             
            
                       
(Karttext till 1 Larsboryd:)

Sanck skogz engh
Swart mylla
Betts marck

(Karttext till 2 Lilla Fällestorp:)

Svartmylla
Betz hage
Noor
Söder
Här möter Ornestorps ägor