O3:79


(Rubrik:)        Redwägz häradt     Blisbärgz sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                       tunner     Las
             
             Danstorph skatte               1                                                         
                     Wttsäde i giärdet A                          9 4/5       30
                                   I giärdett B                          1
                                   I wreten C                          2 2/       
             Quarn gångande hööst och wåår.
             Humblegårdz stänger  1500. 
             Tarffskog till giärzle och
             brännemarck nödtorftigt
             Mulebethe godt.
  
                      
                       
(Karttext:)


Här möter Hällestorpa ägor
Hård walls eng medh skog
Hård walls eng med byr ke skog
Träsck och moras
Onyttig måse
Sanck eng
Träsck kerr
Quarn
Wttmarkan mö ter här.
Betts hage
Noor
Söder
Scala ulnarum