O3:80-81


(Rubrik:)        Redwägz heradh     Blißbärgz sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                       tunner     Laaß
             
     1      Kiällestorph skatte                1                                                          
                     Wttsäde i giärdet                           12 2/5        60
                     Wttsäde i wreterna A och B            1 4/5
             Quarn gångande höst och wåår.
             Humblegårdz stänger  2000

     2      Wråna cronehemman         1/4                                                          
                     Wttsäde alls                                    2 3/5          8
             Ensädes iord.
             Mulebethe godt.
             Nödtorfftig skog till timber gärl-
             zle och brännemarck.
             
            
                       
(Karttext till 1 Kiällestorph:)

Scala ulnarum
Gränn  skogh
Sanck kiärr eng
Noor
Söder
Måse
Svart mylla myket stenugh
Onyttig må se
Här möter wttmarkan
Här kommer Danstorpa ä gor.
Betts hage
Svartmylla
Betz hage
Grän skogh
Hårdwalls engh medh byrke skog
Träsck och moras

(Karttext till 2 Wråna:)

Sanck star engh
Hård valls engh
Här möter Tokatorpas ägor