O3:82


(Rubrik:)        Redwägz heradt                  
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                       tunner     Laaß
             
             Tokarph crone                  1                                                       
                     Wttsäde i giärdet                              6 7/10       50
                     Wttsäde i wreten A                          1  2/5
             Ensädes jordh.
     9      Quarn gångande hööst och wåår.
             Skog och mulebethe nödtorftigt.
             
            
                       
(Karttext:)


Scala ulnarum
Noor
Söder
På denna sidan möter Kiällestorpas ägor.
Grän skogh
Betts ha ge
Svart myl la
Stenugh hård walls engh
Hallegrundt
Bettz hage
Grän backe
Wttmarkan