O3:83


                     
 
                 
Redwägs häradt Dalumma sochn och en
deell aff Timmeledh sochn effterföliandhe byar och hemman ära
affmätte och affrytade åhr <1>643.
            
 

        Wedåsta                           Folio      84

        Fastorp                           Folio      86
         Wångh och Flate               Folio      88
        Dalum                              Folio      92
        Slättåß                             Folio       95
       
Nöre                                Folio      96