O3:86

         
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                       tunner     Las
             
             Fastorp crone                   1                                                         
                     Wttsäde                                          6 1/2       40
                     Obrukat åker                                  1
             Ensädes jordh
             Quarn gångånde höst och vår.
             Fisckewatn godt.
             Mulebethe och bränne-
             marck nödtorfftigh
            
  
                                       
(Karttext:)


Scala ulnarum
Wije lacus godt fiske
Noor
Söder
Starr och måße engh 
På denna sidan mö ter Ås häradt
Quarn
Utlopp in Wij laffwa åen.
Sile bäck.
Enebacke stenug
Svart mylla myket stenug
Lind
Hård wall medh ekeskogh
Wttmarkan på alla sidor.