O3:88-89

 
(Rubrik:)        Redwägz häradt     Dalumma sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                      tunner     laß

             Wång ähr 7 hemman.
             Wttsäde till hela bynn.                            68          135
             Ensädes jordh.
       1    Nedregården skatte                1                   
                 Wttsäde alls                                       21 2/5     30
             En äng på Wedåßlas affritning spesificerat
             Folio 85                                                                 1   numero 12.
             Quarn gångande hööst och wåår
             Humblegårdz stänger  1000


Notarum Explicatio                                      tunner     las

       2    Kronegården crone                 1                 
                 Wttsäde alls                                        5 2/5      16
             Humblegårdz stänger  400 
            Quarnefall ödhe          
       3    Lillegården skatte                    1                 
                 Wttsäde alls                                        7 3/5      12
             Humblegårdz stänge  800            
       4    Frelzegården frelze                  1                 
                 Wttsäde alls                                        9 3/5      20
             Humblegårdzstänger  400           
       5    Joen Päders gård skatte          1                 
                 Wttsädhe                                            13 2/5      30
                 Obrukat åker                                      1
             Humblegårdz stänger  800
             Quarn gångande höst och wåår.            
       6    Lundagården skatte                 1                                  
                 Wttsäde                                              6           25
                 Obrukat åker                                      1 4/5
             Humblegårdz stänge  8000
             En äng på Wedåslas affritning
             specificerat folio 85                                               1   numero 13.
       7    Plathe frelze                            ¼                
                 Wttsäde                                              1 4/5         2
             2 åkrar och två ängar på Nores affrit-
             ning specificerat folio 96                          1 1/5         1   numero 15.
             Mulebethe och brännemarck nödtorftigh
       8    Är 3 ängefiällar till Johans gårdh
             i Nöre.              Höö 3 las                               
       9    En bytesäng till Backagården och Skate-
             gården i Lena.   Höö 1 ½  folio 207.        
     10    En ängh till Stompnen i Yterwång
                                     Höö 1 las  folio 209.
             Fisckewatn till offre bemälte by i Laff-
             wa åå ringa.(Karttext:)


Scala ulnarum
Skene wallz äng
Här tager wtmarkan wedh
Sanck må ängh
Här tager Wedåßlas ägor vedh
Hård walls och tuff eng med små buskar
Swart mylla
Ekeskogh
Swart mylla
Kiärr och moras
Här möter Nöreß ängiar
Betz hage
Noor
Söder
Betz mark med skogh och bärgh
Bärg och ekeskogh
Sand jord
Skene walls engh
Byens engh
Laffwa fluvig
Quarn
Quarn
Quarn
Här möter Nöres ägor