O3:9


                           
 
                 
Redwägz häradt, Åsarpa sochn
Effterskreffne byar och hemman ähra
affmätte och affrijtade åhr <1>643.
            
 

      Alffwarydh               Folio    10

        Kippan                     Folio    14               
      Åsarp                       Folio    18
        Wädbärga                 Folio    23
      Noch Wädbärga        Folio    24              
      Boatorpett                 Folys    26, 27

        Tunboo är ett af Boatorpen            och¹ 28
        Byrkeskogen             Folio    29


¹överstruket