O3:95


(Rubrik:)        Redwägz häradt     Dalumma sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                       tunner     Laß
             
             Släteåß crone                   1                                                         
                     Wttsäde                                          7 1/2        16
             Humblegårdz stänge  200
             Ensädes jordh
             Skog och mulebethe 
             nödtorfftigt
            
  
                                       
(Karttext:)


Noor
Söder
Wttmarkan på alla sidor
Sten backar
Skiön walls eng
Svart mylla och sug iord
Bettz marck
Hård wallß eng medh kröserijs öffverväxt
Scala ulnarum