O3:96-97

(3 blad med Notarum Explicatio på två av bladen och kartan med karttexter på två)


(Rubrik:)
        Redwägz häradt     Timmeledh sochn och Dalumma sochn                   
                   
 
                                                                                 
Notarum Explicatio                                      tunner     laß

             Nöre ähr 14 hemman  6 i Da-
             luma sochn och 8 lyder till Timme-
             la sochn
             Wttsäde till hela bynn.                          110 8/10   128
             Ensädes jordh.
       1    Påwelstorph frelze                 1                   
                 Wttsäde alls                                         9 3/5     10  
       3    Johan på Torpet crone           1                 
                 Wttsäde                                             10           9
                 Wttsäde i wreten B                                 1/5     
             3 ängefiällar på Wångs affritning specificerat
             folio 88. numero 8.                                                3
             Humblegårdz stänger  800
       8    Nils Nils gård crone                1                 
                 Wttsäde alls                                          5        10
             Humblegårdz stänger  200      
     11    Lars Anderß gård skatte        1                 
                 Wttsäde alls                                          6 4/5      8
             Humblegårdz stänger  400
             Quarn gångande höst och wåår.     
     12    Hopagården skatte                1                 
                 Wttsädhe alls                                      11 1/5       9
             Humblegårdz stänger  600
             Quarn gångande höst och wåår.            
     13    Lillegården skatte                  1                                  
                 Wttsädhe                                                4 7/10      7
                 i wreten                                                    1/5
             Humblegårdz stänger  400


                                                                    tunner     las

             Deße effterskreffne hemman i Tim-
             mele sochn belägna
       2    Peer på Torpet skatte            1                 
                 Wttsäde                                               4 1/5        9
                 Obrukat åker                                        2     
             Humblegårdz stänger  400                                      
       4    Bängt Svens gårdh skatte        1                 
                 Wttsäde                                             12 3/10     12
                 I wreten A B                                            1/5
             Humblegårdz stänger  1500  
       5    Swens Swens gård skatte      1                 
                 Wttsäde alls                                          8 7/10       8
             Humblegårdz stänger  1000
             Quarn gångande höst och wåår
       6    Håkan Torß gård skatte          1                 
                 Wttsäde                                                7 4/5        8
                 Wttsäde i wretenna A                               3/5                            
             Humblegårdzstänger  400
             Quarn gångande höst och wåår   
       7    Anders Swens gård crone      1                 
                 Wttsäde alls                                         7 1/2      10
             Humblegårdzstänger  800     
       9    Joen Staffvans gård skatte      1                 
                 Wttsäde alls                                         12 4/5     10
             Humblegårdzstänger  400    
     10    Lars gård skatte                     1                 
                 Wttsäde alls                                         8 3/5        8
             Humblegårdz stänger  900
     14    Knape frelze                          ½                
                 Wttsäde                                                 7 2/5      10
             Humblegårdz stänger  1000
             2 quarner gångande höst och wåår


             Fiskevatn ringa i siön och i Laffva åå.
             Quarnarna ähra på wtmarkan belägna.
             Nödtorfftigh tarffskog,
             Mulebethe godt.                           
     15    Är 2 åkrar till Plathe i Wång folio 88.
                  Wttsäde                                                 1 1/5
             2 ängefiällar Höö 1 las. 
     16    Ähr en eng till Dalumma by.  Höö 5 laß
             och är inräcknat med byns höö folio 92.
             
 

(Karttext:)


Kiär och moras
Ekeskogh
Här moter¹ Sy larpa ägor
Här möter Wångz ägor
Buskigh och stenugh marck
Skene walls engh
Här möter Wånghz ägor
Här möter Wedåßlas ägor
Skene walls eng
Scala ulnarum
Jung och skene wall såndfall
Laffwa fluvig
Såndfall
Här tager Lenas ägor wedh
Starr engh
Noor
Söder
Såndfall
Öör och grund jordh
Sand mylla iord
Heed medh jung och skene wall
Jungh åser
Nöres siö
Laffwa fluuius
Jung backe
Betz hage
Svart mylla
Skene wallz eng
Runesten
Sand mylla
Betz hage
Betz hage
Onyttig måse
Här möter Dalummas ägor
Betz hage
Betz hage
Tuff engh
Här tager Ambiörna Torpas ägor wedh
Enebacke
¹ moter dvs. möter