O3:99

                          
 
                 
Redwägs häradt Böne sochn 
och effterfölliande byar och hemman 
äro affmätte och affrijtade åhr
                1644.
            
 

        Böne                           Folio     100

        Härlunda                     Folio     105
         Hyaryd                        Folio     107
        Åfela                           Folio     109
       
Espåß¹                          Folio     110


¹ Espåß överstruket och Äspåß tillagt av senare hand