O3: Pärmens insida


Reviderad år 1810 i januari månad
af G. A. Hoffman
hvarvid de chartor med teknet ¥ äro införde.