O3: Register 1

               
                  
 
Effterskreffne sockner äro affmätte wtij Redwägsz häraedh            Åhsaka socken                                 folio     1
            Smula socken                                   folio     5
            Åhszarpa sochen                              folio     9
            Solberia sochen                                folio   31
            Kiölaby sochn                                  folio   41
            Börstigh sochen                                folio   61
            Humbla sochen                                 folio   65
            Bliszbärg sochen                               folio  70
            Dalumma sochen                               folio   83
            Böne sochn                                       folio   99
            Kätte sochn                                       folio 111
            Kiölingerydh sochen                          folio 123
            Fiffleri sochen                                    folio 127
            Liaryd sochn                                     folio 139
            Bottnarydh sochen                             folio 149
            Strengzryd sochen                             folio 153
            Gulleryd sochn                                   folio 157
            Hösna sochn                                      folio 167
            Timmeled sochn                                 folio 193
            Wijstt sochen                                     folio 219
            Bogesundz stad                                 folio  232
            Brunn socken                                     folio  237