O3:Register 2


(Rubrik:)     Register giordt den 1 December Anno 1700 

               

Härader      Sochner             Byar                       Folio

  Redwägs      Åsarka  Sochn      Öya                                 2
                                                      Dito Engh                        4
                       Smula Sochn         Smula                              7
                       Åsarpa Sochn       Alfweryd                       10
                                                       Kippan                          14
                                                     Åsarp                            18
                                                   ¥ En äng till Rösgården i dito   20
                                                          Tofvegård i Wädberga  23
                                                     dito Store gården            24
                                                     Boatorpen hwaraf ett      26
                                                      Tunbo är                      28
                                                     Byrckeskougen               29
                       Solbergia Sochn   Solberga                         32
                                                     Råsrkeryd                      34
                                                     Jngabo                           36
                                                     Hielmsryd                      37
                                                     Bystad                           39
                       Kiöleby Sochn      Ryninge                          43
                                                    ¥ En äng till Dito                50, 51
                                                      Dorryd                          54
                                                      Tåstorp                         58
                                                      Skiärom                        60
                       Börstig Sochn        Kringlarp                      62
                       Humbla Sochn       Humbla                         66
                                                      Målarp                          68
                                                      Lilla Börsbo                   69
                                                      Haberget                      dito
                      Blisberg Sochn       Blisberg                         71
                                                      Knechteqwarn               73
                                                      Larsborg                        74
                                                      Lilla Fellestorp              dito
                                                      Biörnarp                        76
                                                      Wimmersta                   dito
                                                      Danstorp                       79
                                                      Kiälletorp och Wråna    81
                                                      Tokarp                          82
                                                 
            

Härader         Sochner                Byar                           Folio

Redwägs härad  Dalumma         Wedåsta med Björkestorp 84
                                                     Fastorp                          86
                                                     Wång                             88
                                                     Plate                             dito
                                                       Dalum med Swenstorp      92
                                                     Slättåss                          95
                                                     Nöre                              96
                                                    ¥ Påvelstorp                      96
                                                    ¥ Knape                              96
                       Böne                      Böne                           100
                                                      Härlunda, Hällunda       105
                                                      Åfala eller Åfäri            109
                                                      Äspås                         110
                        Knätte                   Kiöpmanstorp             112
                                                      Kiättetorp                     dito
                                                      Lund                           117
                                                      Nytteryd eller Nåtared    119
                                                      Knätte                         120
                                                      Lilla Wallagiärdet         122
                       Kiölingeryd            Torpa                          124
                                                      Gölan¹                          125
                                                      Himmeryd eller Hambry   126
                       Fiffleryd                 Stompnen och Hyltan    128
                                                      Tåen och Ramsberg      129
                                                       Lilla Boda                    131
                                                       Kroken                        132
                                                       Ryet                            133
                                                       Älmeryd                      135
                                                       Åhryd                          136
                                                       En äng till dito              138
                                                        Biörnslätt                    130
                        Liaryd                     Liaryd och Lindåss      140
                                                       En äng till Linås              143
                                                        Bränneryd                   144
                                                        Swalebo och Ytter Lija142
                                                        Lijaryds qwarn             143
                                                        Sötestorp                    145
                                                        Yngelsry                      146
                         Bottnaryd              Axe                             150
                         Strängzryd             Älme och Skogen        154
                         Gulleryd                 Slättan, Tomptan och                         
                                                         Brännebråten              155
                                                         Strängzry                      156
                       

Härader         Sochner                Byar                               Folio

Redwägs härad Gulleryd            Hästhagen och Tubarp        158
                                                     Siögården                           159
                                                     Tistaryd                              160
                                                     Ekesboda                           161
                                                      Gulleryd                              162
                                                     Hultegiärdet och Ramsuälla 164
                                                     Ekehult och Biörnshult         165
                                                     Höckshult                           166
                                                     Bäcken                                dito
                        Hösna                   Waleryd                             168
                                                      Holmarp och Halla             170
                                                      Hägnan                              171
                                                      Kinnery eller Kinnared          172
                                                      Runnebråten                       174
                                                      Ehrnoma                            175
                                                      Lilla Fägeryd ock Rullen     176
                                                      Grubbäcken, Jortåsen         177
                                                      Lundsåsen                          dito
                                                      Pinebo                               178
                                                     Grafshult                             179
                                                      Runåsen                              dito
                                                      Hillary                                180
                                                      Dufweryd och Kiärragiärdet181
                                                      Giärdet                               182
                                                      Hösna                                184
                                                      Lilla och Stora Torpet         186
                                                      Önarp                                188
                                                      Karta hemmanet                 191
                                                      Fröeman                             192
                                                      Hälehult                               dito
                        Timmeled              Nöre der af höra 8 hemman hijt Sochnen  96
                                                       Timmeled                          194
                                                       Uglery                              196
                                                       Knallen                             197
                                                       Annorstorp                        202
                                                       Gunnestorp                       205
                                                      ¥ ängar till åtskillige       
                                                       gårdar i Timmeled  Ytter   198, 199

Härader         Sochner                Byar                               Folio

Redwägs        Timmeled             Ytterwång Stomnen            208
                                                     Lena                                  206
                                                     Bietlunda                            212
                                                    ¥ Glanstorp                          dito
                                                     Bäckeryd,                          214
                                                      Mölnarp                             215
                                                     Eck                                    217
                                                     Torp                                   218
                        Wijst                     Häredstorp                         221
                                                      Skabbe                               222
                                                      Hedagården                       223
                                                      Ubbarp                              225
                                                      Lilla Ryet Timmeled Sochn     226
                                                      Hester                                228
                         Bogesund             Bogesunds eller Ulriceham Stadh     232
                         Brunn                   Kråkebo                            238
                                                      Hossmanstomptan              dito
                                                      Långsryd                            240
                                                      Giela                                  241
                                                      Kiättersryd                         242
                                                      Tranegierdet                       243
                                                      Torpan                               244
                                                      Olofs äkra                          245
                                                      Skogen                              dito
                                                      Brunn                                 246
                                                      Brämmesåss                       248
                                                     ¥ Tyskagården                     247
                                                     ¥ Gietabordet                       247
                                                     ¥ Tåbordet                          247                                                                       

¹ Några bokstäver strukna mitt i namnet, G tillagt i samband med strykningen.