O4:101(Rubrik:)         Wehn Häradt     Sandhulta Sochn.        Notarum Explicatio                   Vtsäde   Höö
                                                               Tunner   Laaß       
                                                               
         Hellered skatte                      1
         Vtsäde giärdit A   6 2/5 öde 1/5          8 3/10
                     giärdit B      1/öde 3/5
         Vreten  A och B      3/5
         Höö                                                               25
         Quarn gångande höst och våår
             fiske watn nötorfftigt.
         Skog till timber, giärzle
         och brännemark nötorfftigt.
                     Mulebetet godt.
         En ängh ved Espholmen belägen
         noterat medh B folio 100   Höö                        2

         Noch en ängh vedh Giöckz
         holmen öster sidan om
         Åhnan belägen noterat medh A
         folio 98   Höö  3 Laaß och
         ähr jnräcknat med gården.
    
        
                 
(Karttext:)


Bärg och gran skoog.
väster
noor
öster
Söder
Liung och Bärg
Stag walz Engh
måsig hård walz Eng
Sand iord
Steen backe
öde
grund iord öde
Liung och Stenig marck
Såg quarn
miöl quarn
hård walz Eng
Sandt mylla iord
Tuffuig Staagwalz Engh 
Maa och Sköön walz Engh
Hellered
Sköön walz Eng
Hårdh valz Eng
Svart myllla och grund iord
Gran och fööre skog
Onyttigh måse
Onyttigh måse
Liung backe
maa Eng
Giökholmz egor.
B.
A.
Scala Vlnarum