O4:102(Rubrik:)         Wehn Häradt     Sandhulta Sochn.        Notarum Explicatio                   Vtsäde    Höö
                                                               Tunnor   Laß

        Hedaredh ähr 7 hemmen
     
Ensade¹, Suart, Mylla, Suugh och stenig jordh.      
                                                               
    1  Erichzgård crone                    1
         Vtsäde alz                                       4 3/5           20
         Humble gårdz stänger om    600

    2  Elffz gård crone                      1/4
         Vtsade² brukat  2  3/5                       2 7/10         10
                   Obrukat     1/10
         Humble gardz³ stänger om   300

                                                    Larß-
                                                               Vtsäde    Höö
                                                               Tunnor    Laß
    3   Larsz Månsons gård crone    1
         Vtsade4 alz                                      7 1/10          16
         Humble gårdz stänger om    600

         förbemältte by haffuer tuå ängar
         vedh Eßpholman noterat med
         A folio 99   Höö                                               5
      
        
                 
(Karttext:)


maa och Starbåtz Engh
hård walz Engh
Betes Hage
Betes Marck
Liung och Staag Walz Eng
Skön valz Eng
Liung och hård walz Eng
Sanck Tuffuig Eng
Svart mylla iord
Sanck Tuffuig eng.
Skön Walz Eng
Betes hage med Liungh och Bärgh
Liung och Tuffuig hård walz Eng
Sand mylla iord
iord
Onyttig Måse.
Sand mylla iord
mull iord
väster
noor
öster
Soder5
Liungh och
Sanck Tuffuig Engh
Hårdh Valz Engh 
Liungh backe
Liungh backe
Hedared Siöö. Fjske Siöö medelt1 D.v.s. Ensäde.
2 D.v.s. Vtsäde.
D.v.s. gårdz.
4 D.v.s. Vtsäde.
5 D.v.s. Söder.