O4:103-104(Rubrik:)         Wehn Häradt     Sandhulta Sochn.        Notarum Explicatio                       Vtsäde    Höö
                                                                   Tunner   Laß

Deße ähro ochså aff Hedaredz gårderna   Rijsa gården sammadeles  
                                                               
    1  Haraldz gård crone                    1
         Vtsäde alz                                           6                20
         Humble gårdz stänger om       400

    2  Enckans gård i Hedared, skatte  1
         Vtsäde alz                                           6 4/5           25
         Humble gårdz stänger om       700

    3  Nilz Häralsons gård crono          1
         Vtsäde alz                                           7 2/5           20
         Humble gårdz stänger om       800

NB  Rijsa crone                                 1
         Vtsäde  brukat   9 1/10                        10 1/10         30
                     obrukat  1
         
         förbemältte gård finnes igen
         folio 105 och ähr der.
         Describerat och afrijtatt.   

Nota, denne Heareds kyrckia ähr för
         een tijd sedan aff Trää oppbygd,
         men ähr af Sandhultas församblingh.


                 
(Karttext:)


maa och Starbåtz Engh
Betes mark med Bärg och graan skog
Scala Ulnarum.
Betes mark med Liung och bärgh
Betes mark med Liung
Sanck Eng
quarn
Hård walz Eng med Ekeskog
Bärande hård walz Eng med eck och biyske Skog
Svart och wåt actig åker
Sanck Tuffuig maa Eng

Hård walz Eng
Hääredz kyrkia
trää
Svart mylla iord
Sanck Eng
Stag walz Eng
måsig hård walz Eng
Sanck Stag walz Eng
Onyttig måse
Liung backe
Här möter Rijßa ägor.
Liung och måsig hårdwalz Eng
Svart mylla iord
väster
noor
öster
Söder

Svart mylla iord
hård walz Eng
Betess Hage med Liung öffuer gången