O4:105(Rubrik:)         Wehn Häradt     Sandhulta Sochn.        Notarum Explicatio                   Vtsade   Höö
                                                               Tunna    Lasz       
                                                               
NB    Rijsa crone                          1
         Vtsäde brukat   9 1/10                      10 1/10      30
                   obrukat   1  
         Humble gårdz stanger¹ om  500
         Till förbemältte Hedaredz gårdar
         ähr quarnar gångande
         hööst och våår.
         fiske vatn medelt.
         Skog till timber, giärzle,
         och brännemark nötorfftigt
         Mulebete godt.
    
   
           
(Karttext:)


Sanck Eng
Här möter Hearedz vtmarkan
de andre ägor
Måsig Hård walz Eng Medh biyrk eller gran
Betess Hage med Liungh öffuer gången
Tuffuig hård walz Eng
Svart mylla iord
Onyttig måse
Rijßa
Sanck Eng
Vtmarkan
hård walz Eng
iord
Sanck Eng med biyrk och Aleskogh
Liungh backe
Liungh backe
väster
noor
oster²
Soder³¹ D.v.s. stänger.
² D.v.s. öster.
³ D.v.s. Söder.