O4:106(Rubrik:)         Wehn Häradt     Sandhulta Sochn.        Notarum Explicatio                   Vtsäde   Höö
                                                               Tunna    Laß       
                                                               
    Nabben crone                            1/4
         Vtsäde alz                                        2 1/5
         Höö                                                              10
         Humble gårdz stänger        200
         Enßäde suugh mull och
         hallegrund¹ åker.
         fiske watn ringa
         Skoog till timber, giärzle,
         och brännemarck nötorfftigt
         Mulebete godt.   
 
    
                      
(Karttext:)


Scala Ulnarum.
Vtmarkan på alla Sijdor
gran skogz backe
Starbåtz Eng
Liungh backe
Betes hage
Nabben
Bärg och gran skog
Svart mylla sugh iord
Hård Walz Eng
grund iord
onyttig måse
väster
noor
Öster
Söder
 


¹ D.v.s. hällegrund.