O4:107-108(Rubrik:)         Wehn Häradt     Sandhulta Sochn.        Notarum Explicatio                   Vtsäde   Höö
                                                               Tunnor   Laß       
                                                               
    Börszhult skatte                       1             
         Vtsäde  brukat  4 3/5                          6 1/5        20
                      obrukat 1 1/3
         Enßäde stenigh mull jordh.                                                            
         Quarn gångande hööst och våår.
         fiske watn medelmåtigt host¹ och våår
         Skogh till timber, giärzle,
         och brännemark nötorfftigt.
         Mulebete nötorfftigt.   

   Notarum Explicatio                   vtsäde    höö
                                                               tunnar   Lasz       
                                                               
    Sandhult crone                       1/2             
         Vtsäd  giärdit A  1 1/20, ob 3/10          4 9/20       20
                    giärdit B  2 3/10                         
                    vreten C     4/5
         Skoog till timber, giärzle,
         och brännemark nötorfft[igt]
         Mulebete medhelt. 
 
    
                      
(Karttext till Börshult)


quarn
Stenig marck
Onyttig måse
väster
noor
Öster
Söder
Sten backe
Vtmarkan
Sten backe
Hård Walz Eng
Svart mylla iord
Gran Skogh
Vtmarkan
ängh
Börshult
Stenig hård walz Eng
Skogh Och Stenig marck
hårdh Walz Eng
ode²
Sanck ängh
Eng
Onyttig måse
Sandholta ägor
Scala ulnarum.


(Karttext till Sandhult)


här möter Kiyrkebodz Egor
Utmarkan
Betesz Hage ny vprygder doch ähr tienlig ellers dugelig till Engh jbland
Betesz hage
Hård Walz Eng medh Gran skog
Gårdenz Tåå
kyrkia
Sandhålta kyrkia
Svine mark.
hård Walz Eng
hård Walz Eng
Sandhult
A
Svart mylla och wåtactig iord
B
här möter Tådz Egor
Vtmarkan


 


¹ D.v.s. höst.
² D.v.s. öde.