O4:11(Rubrik:)        Ween Häradt    Borstena Sochn          Notarum Explicatio                 vtsäde    höö
                                                             tunnor   laaß
    Österhiärstorp skatte             1          
         Vtsade¹ brukat     1 4/5                  5 3/10   
                     obrukat    3 1/2
         Höö                                                            20
         Quarn gångande hoost²  och wåår
         Ensäde sandmylla iordh
         Mulebete godt
         Brännemark nötorfftig
         En ängefiäll på Örlannas
         affritning noterat folio 16 och affrijtatt folio 17.
         Höö                                                              5
         och Numero 8.
   
    

(Karttext:)


här möter Örlandas
Liungh och Betz mark

Stagh walz Engh
På denna ßidan tager Wästergierztorpa ägor wedh.

Hård walz Engh
Här moter³ vtmarkan.
Wäster
Noor
Öster
Söder
Hard walz eng.
quarn
Skönwalz Engh
¹ D.v.s. Vtsäde.
² D.v.s. hööst.
³ D.v.s. möter.