O4:110(Rubrik:)         Wehn Häradt     Sandhulta Sochn.        Notarum Explicatio                   Vtsäde   Höö
                                                               Tunner   Laaß       
                                                               
    Sundzhult crone                         1
         Vtsäde alz                                        6 4/5
         Höö i   giärdit    16                                         28
                 angen¹ A   12
         Enßäde suartmylla
         och sugh jord
         Skohg till timber
         giärzle och brännemark 
         Quarn gångande hööst
         och wåår
         Mulebete godt.   
 
    
                      
(Karttext:)


Onyttig måse
här möter Wäster Tåådz Egor
onyttig måse
Hård walz Eng
väster
noor
öster
Söder

Liung marck
Träsk och moraasz
hård walz Eng medh Biyrke Skog
här möter En onyttigh måße
Betes mark
Svart mylla och wått actig åker
kålgård
Sundzhult
Quarn
Liung och tuffuig Eng
här möter ehn onyttigh måse
Betesz Marck
maa Engh
Vtmarken
¹ D.v.s. ängen.