O4:111

(Kartan, folio 111 och delvis folio 112)


(Rubrik:)         Wehn Häradt     Sandhulta Sochn.        Notarum Explicatio                   Vtsäde   Höö
                                                               Tunner   Laaß       
                                                               
    Jösseeryd crone                         1
         Vtsäde alz                                        5 1/5          16
         Enßäde suartmylla och
         sand jord.
         Quarn gångande hööst och våår,
         Skoog till timber giärzle och
         brännemark  nötorfftigt
         Mulebete godt.   
 
    
                      
(Karttext Jösseryd)


här möter Hällagärditz Egor
Stenig marck
quarn
hård walz Eng
Sand mylla
Bärg och Skog
Sanck Eng medh Aall och Biyske Skog
Sanck Eng
Liung Backe
Giötzered
Svart mylla iord
Vtmar- kan
hård Walz Eng med Gran Skogh

Onyttig Måse
Liung och hård walz Engh
Vtmarcken på alla Sijdor.
Scala ulnarum.