O4:112

(Kartan, folio 112 och delvis folio 111)


(Rubrik:)         Wehn Häradt     Sandhulta Sochn.        Notarum Explicatio                   Vtsäde   Höö
                                                               Tunner   Laaß       
        
        
Ebberedh ähr 2 hemman
         Ensäde sand, och mulljordh.
                                                      
    1   Väster gården crone                1
         Vtsäde    brukat    2                          3 7/20        20
                      obrukat    1 7/20

    
2   Öster gården crone                  1
         Vtssäde    brukat    1                           3 3/5         25
                      obrukat    2 3/5
         
         Skogh till timber giärzle,
         och brännemark  nötorfftigh.
         Mulebete godt.   
 
    
                      
(Karttext Ebberedh)


Författad 1647 af Kjättil Clason
Betesz hage
Sanck eng
Liung och Stenig betesz marck
Betesz marck med Liung och Gran Skog
Här möter Kiuperydz Egor.
Utmarkan på alla sijdor
Maa eng
Sand mylla jord
Stenig betesz marck
Hård Walz Eng med Eke skog.
Måsig hård walz
Eng
öde
Liung och hård Walz Eng
Hård Walz Eng
Onyttig måse
Vtmarcken.
Betesz marck

Hård Walz Engh
Onyttig Måse.
Liung backe
Sand mylla iordh
Vtmarken 
väster
noor
öster
Söder