O4:114(Rubrik:)         Wehn Häradt     Sandhulta Sochn.        Notarum Explicatio                   Vtsäde    Höö
                                                               Tunner    Laß       
                                                               
    Slättery crone                         1/4
         Vtßäde  giärdit    2 9/10                       3 1/20         16
                     vreten       3/20
         Quarn gångande hööst och våår
         Skoog till timber giärzle
         och brännemark, nötorfftigt.
         Mulebete godt.  
 
    
                      
(Karttext:)


Scala Ulnarum.
här möter Kiälhulta Egor.
Stenig marck
måsig hård walz Eng med biyrke skoog.
Betes hage.
Vtmarken
Hård walz Eng
Betes hage
Svart mylla iord
quarn
Sanck Stenig hård walz Eng
Betes hage
Vtmarkan.

väster
noor
öster
Soder¹
författad 1646 af Kjätill Clason¹ D.v.s. Söder.