O4:115-116(Rubrik:)         Wehn Häradt     Sandhulta Sochn.        Notarum Explicatio                   Vtsäde     Höö
                                                               Tunner    Laß       
                                                               
    1  Kiälhult                                     1/4
         Vtßäde  alz                                       2 2/5         
         Höö      giärdit       4                                       16
                      ängen A 12
         Humblegårdz stänger           200
         Skogh till timber, giärzle,
         och brännemark, nötorfftigt
         Mulebete godth

    2  Kyrkeboll crone                      1                
         Vtsäde  giärdit      6 1/10                      7 3/5        16  
                     wreten A  1 2/5                                      
                    obrukat A    1/10
         Skogh till timber, giärzle,
         och brännemark nötorfftigt
         Mulebete medelt.    
 
    
                      
(Karttext: Kiälhult)


Vtmarken
Stenig marck med graan skogh
Hård Walz Engh
Sanck Engh
hård walz Eng
änge
Kiälhult
Svart mylla iord
måsig hård walz Eng med biyrke skoog
här möta Slätterydz Egor

väster
noor
<ö>ster
Sööder(Karttext Kyrkeboll)


På denne Sijdan möta Sandhultas Egor
Betes marck med gran skogh
hård walz Engh
Vtmarkan.
SanckEng
Svart mylla iord
Betes hage
Kiyrkebol
hård Walz Eng
Sanck Eng med aleskog
Sanck maa och Tuffuig Eng
Maa Eng
Eng
hård walz eng
Onyttig måse
Tåådz Egor
Scala Vlnarum