O4:118


                    Wehn Häradh Bredaredh Sochn
                     med Effterskreffne byar och hemman
                                 
                         äro affmette och affritade Anno 1647.

                                                                 
                    Hålt                                                     foliis      119: 120           
                    Katterydh                                            folio      121                                           
                    Habboltorp                                          folio      122
                    Hålmåsa                                              foliis      123: 124
                    Tranebool                                            folio      125
                    Segolztorp                                           folio      126
                    Skötningh                                            foliis      127: 128
                    Jngelztorp                                            folio      129                                      
                    Lilla Bredaredh                                    folio      130
                    Prästegården                                       foliis      131: 132           
                    Simmunneboo                                      folio      133                                           
                    Wämmennehult                                    folio      134
                    Eckebool                                             folio      135: 136
                    Håltåås och Nillßagård                         foliis      137: 138
                    Tiuråås och Hielmerydh                        foliis      139: 140
                    Klinten och Tuskerödh                         folio       141