O4:119-120(Rubrik:)         Wehn Häradt     Bredaredh Sochn       Notarum Explicatio                   Vtsäde    Höö
                                                               Tunner    Laß       
                                                               
    Hålt skatte himman                    1      
         Ensäde, svartmylla, iord.
         Vtsäde  alz                                        8 1/2          
                      gärdit  A   20 Laaß
         Höö j    Engen  B  40 Laaß                            63
                      Hagen C    3 Laaß
         Humblegårdz stenger till   600 
         Quarn gångande hööst och wåår
         Skog till timber giärzle och bräne-
         nemark, nötorfftight.
         Mulebete gådt.
         Och fins inga andra lägenheeter
         till förbemälte gård.  
 
    
                      
(Karttext:)


Scala Ulnarum.
På denna Sijdan möter Holmåßa ägor
Betz marck med Liungh och gränskogh
Här möta Tranebooß Egor.
Sanck Engh.
Mååsig hård walz Engh med Biörkeskog och Liungh Mark
väst
Noor
öster
Söder
Vthmarkan
A
Hård walz Eng
Sanck bärande Engh med biörk och alee skogh
Betz Hage med gränskogh
Hård walz Engh
Swart mylla iord
Liungh Backe

Lind
Vtmarkan
kålgård
Sanck ängh
Betz Hage