O4:12(Rubrik:)        Ween Häradt    Borstena Sochn          Notarum Explicatio                 vtsäde    höö
                                                             tunnor   laaß
    Kråcharp skatte                     1/4          
         Vtsäde alz                                     3 3/5   
         Höö                                                            20
         Ensäde svartmyllaiordh
         Skog till giärzle och
bränne-
         mark på Larsskogh

         Mulebete godt.
         
         

   
(Karttext:)


Örlannas ägor
Tuffwig Eng med små buske

Käär och moraas
På denna ßidan möta Örlannas ägor.
Betz hage
Vtmarkan
Hård walz Engh
swart mylla
Kråcharp
Scala Vlnarvm