O4:121(Rubrik:)         Wehn Häradt     Bredaredh Sochn       Notarum Explicatio                   Vtsade¹   Höö
                                                               Tunner    Laß       
                                                               
    Katterydh crone                       1/4   
         vthsäde alz                                        3 3/5
         Ensäde, swartmylla, och sug-
         jord.
         Höö j   gierdet  A   12 Laaß
                     gierdet  B     8 Laaß                             20
         Hårdwall och sanck äng
         Humblegårdz stänger       400 
         Skogh till timber giärzle och 
         brännemark, nötorfftigt
         Mulebete medelmåtigh och
         fins inga andra legenheter
         till förbemälte gårdh.  
 
    
                      
(Karttext:)


Betz Haghe
Liungh Backe
Sugh och grund åker
Hård walz Engh
Svart mylla iord
Sanck Engh
A
Hård walz Engh
Liungh marck
Sanck Engh
Tuffwigh Hårdwalz Engh med liungh
Wtmarkan på alla Sijdor.
Scala Ulnarum.
Wäst
Noor
Öster
Söder¹ D.v.s. Vtsäde.