O4:122(Rubrik:)         Wehn Häradt     Bredaredh Sochn       Notarum Explicatio                   Vtsäde   Höö
                                                               Tunner   Laß       
                                                               
    Habboltorp skatte hemman        1/2   
         vthsädde, j gerdet  A   2 1/5               3 7/10
                         gierdit   B   1 1/2
         Swartmylla, och stenigh åker,
         Hårdwall, och måsigh äng,
         Höö j   gierdit  A     6 Laaß
                j    gierdit  B   10 Laaß                            16
         Humblegårdz stenge om       300
         fiske watn ringa. höst och wåår
         Skogh till timber, gierzle, nö-
         torfftight.
         Mullebete godt. 
         C ähr tuå ängar och een åker
         till Jngelstorp. Specificerat folio 129.
         Vthsäde obrukat  1/5 tunna.
         Höö på förbemälte ängar                               14   laß
 
    
                      
(Karttext:)


Hård walz Engh
Sanck Engh
Måßig hård walz Ängh
Betz Haghe
Twffvig hård walz Engh
Hård walz Engh
Hårdwalz äng och Liunghmarck med gränskogh öffwergångit

wäst
noor
öst
Söder