O4:123-124(Rubrik:)         Wehn Häradt     Bredaredh Sochn       Notarum Explicatio                   Vtsäde   Höö
                                                               Tunner   Laaß       
                                                               
    Hålmåßa skatte himman              1
         vthsäde alz                                       6 3/5
                         gierdit   B   1 1/2
         Ensäde, svartmylla, och stenigh åker.
         Hårdwalz ängh, och sanck stenigh äng,
         Höö j   gierdit  A   20 Laß
                     engen  B   14 Laaß                            34
         Humblegårdz stenger om      300
         fijske watn medelmåtigt.
         Skogh timber, gierzle, och brännemark nötorfftigt.
         Mulebete gåått. 
         
 
                        
(Karttext:)


Bredares Siöö
wäst
Noor
Öster
Söder

Stenigh Engh
måße
Hård walz engh med Ekeskogh
Betz mark
Kiäär och sanck Engh
grän skogh
Scala Ulnarum
Betz marck med grän Skogh öffwerwäxit
Här möter Jngelßtorpa ägor
Swart mylla iord
Gränskogh och Betz mark
Holmåßa gård
Haghe
Sanck Ängh
Stenigh Hård walz Engh 
måße
På denna Sijdan möta Håltz ägor
Liungh Måße
Betz Hage
Här möter whtmarkan