O4:125(Rubrik:)         Wehn Häradt     Bredaredh Sochn       Notarum Explicatio                   Vtsäde   Höö
                                                               Tunner   Laß       
                                                               
         Traneboll
            skatte hemman                    1/2   
         vthsäde alz                                       3 3/10
         Ensäde sandmylla
         jord
         Hårdwals höö j
         gierdit   A     4 Laß
         j gierdit B     7 Laß                                      25
         Hagen   C  14 Laß
         Humblegårdz stenger        300
         Quarn gångande höst och wår
         Skogh och mulebete gått. 
         D ähr en ängh till Segollstorp
         Specificerat folio 126.
         Höö                                                                5 
 
    
                      
(Karttext:)


Scala ulnarum
På denna sijdan möta Lilla Bredhareße ägor
Liungh marck med Små skogh dock bärias der iblandt.
Betz marck
Här tager Håltz ägor wed
Wäster
Noor
Öster
Söder.
Gränskogh
Små starbåtz Engh och tuffwig Hård walz Engh med Små biörkeskogh
Här möta Segelstorpa ägor.
Hård walz och Skonwalz¹ engh
Sand mylla iordh
Hårdwalz Engh
Sanck Tuffwigh Busk Engh
vhtmarkan

författad år 1646 af Kjätill Classon¹ D.v.s. Skönwalz.