O4:126(Rubrik:)         Wehn Häradt     Bredaredh Sochn       Notarum Explicatio                   Vtsäde   Höö
                                                               Tunner   Laß       
                                                               
         Segolstorp skatte hemman     1                  
         vthsäde alz                                      13 1/5
         Ensäde swartmylla, och
         myckit stenigh åker. 
                         gierdet  A   16 Laaß
         Hårdwals  hagen   B     6 Laß                       31
         höö           hagan   C   10 Laß
         Humblegårdz stenger om      400
         Quarn gångande höst och
         wår. Skogh till timber, gier-
         sle, och brännemark
         nötorfftight. Mulebete godt.
 
         Een angh¹ till förbemälte Segolztorp
         fins noterat folio 125. Noterat med D
         Höö 5 Laas och ähr inräcknat
         och specificerat, för haghen B fins
         intet på denna affritningen noterat
         D ähr en ängh till Jngelstorp
         Och fins specificerat folio 129.
         Hård walz höö    3 Laaß                                                           
 
    
                      
(Karttext:)


Här möta Lilla Bredaris ägor
Hård walz Engh
Bärande Engh
Hård walz Ängh
På denna sijdan tager Tranebolz ägor wedh.
Svart mylla iord
ängh
Här tager Jngelstorpa ägor wädh 

ängh
Lind
ängh
Lind
Stenigh Hård och skön walz Ängh
Betz Hage
Hård walz Ängh
Vhtmarkan
¹ D.v.s. ängh.