O4:127-128(Rubrik:)         Wehn Häradt     Bredaredh Sochn       Notarum Explicatio                   Vtsäde   Höö
                                                               Tunner   Laß       
                                                               
    Skötningh ähr 2 hemman    
    1   Store gården skatte               1                   
         vthsäde brukat    11 3/10 tunna          13 1/10
      NB          obrukat    1 4/tunna
     NB A ähr twå ödes åckrar till. Nome-
              rum 1 som inthet ähr jnrächnat
              medh gårsens vthsäde.
              Vthsäde    1 1/tunna
              Höö          1       Laaß
 
              Skogh till timber, giersle, och
              brännemark nötorfftight.
              Mulebete godt.
         Höö j     gierdet   25 Laaß
                       hagen      3 Laaß                             28
         Humblegårdz stenger om       600
         Quarn gångande hööst och wåår.

    2   Lilla Sköttningh crone             1/2                   
         vthsäde brukat      3 2/5 tunna            4 1/5
                      obrukat       4/tunna
         Hård wal, och staarbåtz äng höö                    20                                                          
         Humblegårdz stenger till        100

    3   Hulu crone                                   1/2                   
         vhtsäde alz                                         4 2/5
         Hårdwall, och sanck äng höö.
         Vthi gierdit    12 Laaß                                    17
         Vthi  hagen     5 Laaß  

    4   Backagierdit crone                    1/4                   
         vhtsäde alz    2 3/5 tunna                     2 3/5
         Höö.                                                              10
         Quarn gångande höst och wår.
         till förbemälte gårdar ähr ensäde,
         swartmylla, och sandiord.
                             NB.                                                 
         
    
                      
(Karttext:)


äng
Scala Ulnarum.
Betz mark med Liungh öffwergångete
Onyttig Måße
Här möta Simme bos ägor
På denna sijdan tager Vtmarkan wedh wedh.
Sanck engh
Liung backe
Hårdwalz ängh
Betz Hage
Sand mylla iord
öde
öde
Hård walz äng mrd biörkeskogh
Svart mylla iord
öde
öde
Bärande Hård walz Ängh
Enebacke
Väst
Noor
Öster
Söder
Sanck Tuffwig äng med Biörke skogh
hård walz ängh
öde
Hård walz Engh
Svart mylla iord
Sanck Ängh
Svart mylla iord
Bärande Ängh
öde
Svart mylla iord
Betz Hager
Betz Hage är öffuer gången med gränskog
Sanck maa Angh¹
öde
öde
Onyttig Måße
Hård wal
Här möter en vtmåße
vhtmåsar
Sanck maa Ängh och Tuffwigh Staarbåtz Ängh
Vhtmarkan
1646 af Kjettil Clason
¹ D.v.s. Ängh.